Verzekeringskeuringen

Een keuring die voor alle partijen gezond is 
Binnen de verzekeringskeuringen zijn er enkele verschillende soorten keuringen, namelijk:

 • Arbeidsongeschiktheidkeuringen AOV
 • Levensverzekeringskeuringen
 • Huisartsenkeuringen.
 • Wij hanteren de NZa tarieven.

Voor verzekeringsmaatschappijen verricht het CvMK diverse soorten acceptatiekeuringen. Bij het afsluiten van verzekeringen en hypotheken is zo’n medische keuring in veel gevallen noodzakelijk.
De inhoud van de keuring is afhankelijk van de eisen van uw verzekeringsmaatschappij, waarbij geldt: hoe hoger het verzekerde bedrag, des te uitgebreider de keuring.

De inhoud van de keuring bestaat doorgaans uit:

 • Reeds deels ingevulde medische vragenlijst
 • Gesprek met de keuringsarts
 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloedonderzoek

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Reeds deels ingevulde medische vragenlijst
 • Legitimatiebewijs

Van uw verzekeringsmaatschappij of hypotheekverstrekker (tussenpersoon) krijgt u de benodigde papieren die u voor de keuring dient mee te nemen (op aanvraag ook verkrijgbaar bij het CvMK). De kosten voor de keuring hoeft u niet zelf te voldoen, deze worden meestal door de maatschappij betaald. De acceptatiekeuring wordt desgewenst bij u thuis uitgevoerd. Rapportage van de keuring inclusief het bloedonderzoek garanderen wij binnen 5 dagen.

Een keuring met meerwaarde voor u

Een keuring bij het Centrum voor Medische Keuringen staat altijd in dienst van uw gezondheid en heeft altijd een preventief karakter. 

Uw keuring bij het CvMK betekent dus ook:

 • Een antwoord op al uw vragen over uw gezondheid.
 • Een antwoord op eventuele uit de keuring gemeten gezondheidsproblemen.
 • Het aanbieden van oplossingen die u brengen naar een gezondere leefwijze elke dag in dienst van uw eigen gezondheid en welzijn.
 • De wetenschap dat wij van gezonde mensen geen zieke mensen maken. Na de keuring laten wij u graag met een gezond gevoel gaan!

Bekijk meer keuringen:

Direct een afspraak maken?

Zo voorkomen we dat u lang moet wachten