Onze visie

Het Centrum voor Medische Keuringen 

Voor rijbewijskeuringen kunnen wij al uw medische keuringen via het zorgdomein (ZD code) digitaal aanbieden bij het CBR

Heeft als doel de mens op zijn weg naar gezondheid behulpzaam te zijn in het vinden van een stijl van leven, die begint met nadenken, bewustwording en daadkracht, Maar bovenal van de waarde die hij hecht aan leven – zijn leven!

Nederland mag best wel weer wat gezonder worden  

Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 2002 wordt opgemerkt dat ‘ondanks het feit dat mensen in Nederland steeds ouder worden, het niveau van de volksgezondheid afzwakt, cq. dalende is tot het gemiddelde van Europa’. De voornaamste oorzaak hiervan is: ongezond gedrag resulterend in een ongezonde leefstijl!

Liever voorkomen, dan genezen!

Bij het Centrum voor Medische Keuringen zien wij een groot belang in het voorkomen van ziekten door het terugdringen van oorzakelijke factoren zoals: overgewicht, overmatig alcoholgebruik, roken, ongezonde voeding, te hoge bloedsuikers en te weinig lichaamsbeweging. Ook door vroegtijdig opsporen m.b.v. screening of een medische keuring kunnen latente gebreken of ziekten tijdig worden gesignaleerd en vaak effectief worden behandeld.


Een gezonde leefstijl: niet altijd gemakkelijk
Het Centrum voor Medische Keuringen gaat ervan uit dat preventie gericht moet zijn op het bevorderen en behouden van een gezonde leefstijl. En dat is niet altijd even eenvoudig. Het is voor veel mensen teleurstellend te moeten constateren dat de zoveelste poging om bijvoorbeeld het lichaamsgewicht binnen een bepaalde periode met enkele kilo’s te verminderen niet is gelukt! De moeilijkheid is dat de te volgen weg naar een gezonde leefstijl veel hindernissen kent. Deze bestaan uit ingewikkelde biologische, psychologische en sociale factoren. Samen vormen deze factoren complexe netwerken waardoor ze elkaar beïnvloeden. Deze samenhang wordt zelden begrepen. Voor de oplossing is nodig: een uitgebreide medische deskundigheid, bekwaamheid en motivatie van de zorgverlener evenals een goede motivatie van de hulpzoekende.

Het CvMK werkt multidisciplinair
Het Centrum voor Medische Keuringen is van mening dat een multidisciplinair werkend (paramedisch) team onder supervisie van ervaren (bedrijfs)artsen hiervoor het meest geschikt is. Voor een goede advisering en begeleiding voldoet ons bedrijf aan strenge medische en ethische regels, evenals een hoog deskundigheidsniveau en integriteit van onze medewerkers.

Direct een afspraak maken?

Zo voorkomen we dat u lang moet wachten