Keuringen

Voor rijbewijskeuringen kunnen wij deze via het zorgdomein (ZD code) digitaal aanbieden bij het CBR

Goedkeuren is iets anders dan Goed Keuren! 

Het doel van een keuring is onder meer om een zo goed mogelijk een objectief oordeel te geven over uw gezondheidstoestand op een bepaald moment. Daarnaast is het mogelijk een reële inschatting te maken of u op basis van de keuringsresultaten geschikt bent voor het uitoefenen van bepaalde (specifieke) functies cq. werkzaamheden en voor het uitoefenen van sport. Ook voor het afsluiten van een verzekering is het in veel gevallen verplicht een medische keuring te ondergaan. In alle gevallen gaat het bij een keuring om het beperken van medische risico’s. Dit geldt zowel voor de werknemer, werkgever als de verzekeringsmaatschappij.


Uitgebreide specialistische kennis
Een keuring voor een duiker is een andere keuring dan die voor een verhuizer. Voor beide professionals geldt dat zij hun vak veilig, verantwoord en langdurig moeten kunnen uitvoeren. Maar bij de duiker zal het accent komen te liggen op longfuncties, terwijl bij de verhuizer de rug centraal zal staan. Om precies te kunnen bepalen waar de risico’s en preventieve maatregelen liggen, is specialistische kennis vereist. Zo kan voor iedere beroepsgroep een bedrijfsspecifieke keuring worden samengesteld. De kennis daarvoor is vertegenwoordigd in het netwerk van CvMK, aangevuld met de diensten van alle benodigde medisch specialisten en laboratoria.


Snelle werkwijze

Voor rijbewijskeuringen kunnen wij deze via het zorgdomein (ZD code) digitaal aanbieden bij het CBR

Wij zorgen ervoor dat u binnen twee dagen gekeurd wordt en dat u of de opdrachtgever binnen drie dagen kan beschikken over het keuringsrapport. Wij zijn vijf dagen per week bereikbaar en indien wenselijk, kunt u ook ‘s avonds en op zaterdagen bij ons terecht

Direct een afspraak maken?

Zo voorkomen we dat u lang moet wachten