Groot rijbewijskeuringen C,D en E

Zeker voor u, uw lading en uw medeweggebruikers
Sinds 1 januari 2012 moeten alle chauffeurs met een groot rijbewijs (vrachtwagens, bussen en (vracht)auto’s met grote aanhangers) elke vijf jaar medisch worden gekeurd.  Ook geldt de verplichting tot een medische keuring als het groot rijbewijs voor de eerste maal wordt afgegeven. De periodieke medische keuring bij de verlenging van het rijbewijs is bedoeld om een bijdrage aan de verkeersveiligheid te leveren. Met deze maatregel voldoet Nederland aan de Europese richtlijn voor rijbewijzen.

Hoe gaat de keuring in zijn werk?
Wat is essentieel om uw chauffeurswerk veilig en vertrouwd te kunnen uitvoeren? Daar wordt tijdens de keuring naar gekeken en deze gegevens zijn voor de aanvraag van uw rijbewijs. Daarnaast kijken we ook naar uw algemene gezondheid, om u eventueel van dienst te kunnen zijn met advies om uw werk prettiger en langduriger te kunnen uitvoeren. Dat advies is de meerwaarde van Centrum voor Medische Keuringen.

De verklaring van medische geschiktheid van het CBR blijft een jaar geldig. Binnen deze tijd moet u dus uw rijbewijs aanvragen.

Wat houdt de keuring in?

  • Bespreking keuringsverslag
  • Bespreking van eventuele medicijnen
  • Oog- en gehoortest
  • Urine onderzoek
  • Lichamelijk onderzoek

Wat neemt u mee naar de keuring?

  • Eigenverklaring CBR (te verkrijgen via www.cbr.nl of bij het gemeentehuis)
  • Uw eventuele medicijnen
  • Een flesje met urine
  • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
  • Uw eventuele bril of contactlenzen

Kosten:

€ 50,00 incl BTW

Nuttige tips:
Maak tijdig, liefst een maand voordat uw rijbewijs verloopt, een afspraak met CvMK.Laat voor de zekerheid uw ogen meten voordat u gekeurd wordt, bij voorkeur door een opticien of optometrist. Gaat u naar de oogarts, vertel dan niet dat de controle bedoeld is voor de rijbewijskeuring, zo voorkomt u eventuele kosten. Haal tijdig bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag (hieraan zijn geringe kosten verbonden)

Direct een afspraak maken?

Zo voorkomen we dat u lang moet wachten