Periodiek medisch onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een adequaat onderzoek om een lager verzuim te garanderen.

Een PMO is een uitermate geschikte methode om de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Bij een PMO wordt de gezondheid van uw werknemer uitgebreid onderzocht en na beoordeling vastgelegd in een keuringsverslag.

In bepaalde sectoren is de bedrijfskeuring of de PMO reeds onderdeel van de CAO.
Werkgevers zijn sinds 1994 verplicht om tenminste eenmaal per 4 jaren een preventief medisch onderzoek aan te bieden aan de werknemers. In dit onderzoek dienen de aan het werk gerelateerde gezondheidrisico’s aan bod te komen. Daarnaast is het in toenemende mate van belang, aandacht te besteden aan de lifestyle van de werknemer in zijn of haar privéleven. Of anders gezegd, de wijze van leven buiten de werktijden om, als het gaat over de risico’s m.b.t. gedrag, ziekte en gezondheid. Het mag niet onbesproken blijven dat de werknemer hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zichzelf, zijn gezin en zijn werkgever! Er wordt door ons geadviseerd in ‘hoe het beter kan’ en in steeds meer gevallen ‘dat het beter moet!’ Het is bewezen dat een gezonde lifestyle ziekte en daardoor verzuim doet dalen. Dat is preventie! Daarvoor is er het PMO!

Voor bepaalde beroepen (werken met gevaarlijke stoffen, stralingsgevaar etc.) kan het voor de werkgever verplicht zijn vaker een keuring in de vorm van een PMO aan te bieden aan zijn werknemers. Het gaat hier om de zgn. bijzondere risico’s die vastgelegd moeten zijn in de RI&E. De werksituatie vraagt dan om een breder en meer bedrijfsspecifiek gerelateerde PMO.


Kort samengevat bevat het PMO basisonderzoeken die onderstaande activiteiten

 • Anamnese (vraaggesprek en vragenlijst)
 • Het algemeen lichamelijk onderzoek (borst en buikorganen)
 • Oogtest
 • Gehoortest
 • Bloedonderzoek (vingerprik) op glucose
 • Bloeddrukmeting
 • Leeftijd > 40 een rust ECG, of op indicatie 
 • Eenvoudig laboratoriumonderzoek.

Eventueel kan de volgende module worden voorgesteld, op functie en leeftijd.
Medewerkers PMO

 • Basisvragenlijst (vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek (urine, bloeddruk)
 • Oogtest
 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Fysieke belastingsonderzoek (vragenlijst)
 • Werkdruktest (vragenlijst)
 • Ecg > 40 jaar*
 • Schriftelijke individuele rapportage.
 • Groepsrapportage
 • Tijd + 30 a 45 min.


  Wet op medische keuringen!
  De medische keuringen worden altijd uitgevoerd volgens de wettelijke kwaliteitsnormen. Wet 5 juli 1997. (wet op medische keuringen)

  Tijdens de medische onderzoeken is er voldoende ruimte voor een persoonlijk vraaggesprek met een arts van het CvMK team.

Bekijk meer keuringen:

Direct een afspraak maken?

Zo voorkomen we dat u lang moet wachten